Zapytanie ofertowe, znak sprawy: IP/VII.4.1./06 Wyłonienie wykonawcy usługi. 15.03.2019 10:24

Niniejszym pragniemy poinformować iż wyłoniono wykonawcę usługi dotyczącej promocji projektu pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii – kuźnią nowoczesnych kadr” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Usługa realizowana będzie przez:  Sunrise Film Agnieszka Zastróżna, z siedzibą w Łodzi 90-349, ul. Tymienieckiego 18/30.

Komunikat wprowadzony przez: Informatyk CKUNT
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional