Pomoc

Wprowadzenie

System iBIP jest rozbudowanym serwisem internetowym opartym o technologię aplikacji internetowych. Działanie serwisu – przeglądanie i poruszanie się po nim jest identyczne jak użytkowanie statycznych stron internetowych. Różnica polega jedynie na dynamicznie generowanej treści. Strony przeglądane w serwisie iBIP generowane są przez system na podstawie informacji zawartych w bazie danych. Wprowadzanie, a także modyfikowanie informacji w systemie przeprowadzane jest przez zespół redakcyjny.

Strona BIP jest stroną informacyjną, na której znaleźć można informacje publiczne udostępniane przez podmiot.

Układ serwisu

Biuletyn Informacji publicznej zbudowany jest z trzech głównych elementów:

 1. Części górnej – gdzie znajduje się logo BIP, nazwa podmiotu, którego strona dotyczy oraz pasek poziomego menu nawigacyjnego. Umożliwiają przeglądanie nieedytowalnych części serwisu.

  Elementy paska nawigacyjnego:
  • Strona główna – umożliwia powrót do głównej strony serwisu BIP.
  • Pomoc – strona opisująca zasady korzystania z serwisu (aktualna strona).
  • Redakcja – strona zawierająca listę osób, wchodzących w skład zespołu redagującego serwis BIP, wraz z danymi kontaktowymi.
  • Rejestr zmian – przedstawia dokładny wykaz zmian wprowadzonych na stronie przez zespół redakcyjny od początku funkcjonowania serwisu.


 2. Cześć menu po lewo – gdzie wyświetlane jest menu generowane dynamicznie na podstawie danych z bazy.


 3. Elementy menu po lewo:
  • Menu podmiotowe, menu przedmiotowe – zawiera listę linków do podstron serwisu. Lista menu generowana jest na podstawie danych wprowadzonych przez zespół redakcyjny serwisu.
  • Wyszukaj – pole tekstowe, które umożliwia przeszukiwanie całego serwisu
  • – wszystkich dokumentów. Przeszukiwanie polega na wpisaniu szukanej frazy i kliknięciu ikony lupy. System wyświetli wyniki jeden pod drugi.
  • Linów do stałych elementów serwisu.


 4. Ramki środkowej, w której wyświetlane są wszystkie podstrony serwisu. Zawartość ramki środkowej zmienia się zależnie od wybranej podstrony serwisu i od informacji zawartych w bazie danych.

Przeglądanie podstron podmiotu

Otwarcie dowolnej podstrony z menu nawigacyjnego, menu podmiotowego lub przedmiotowego powoduje wyświetlenie odpowiedniej podstrony w ramce centralnej. Wybranie niektórych pozycji z menu po lewo spowoduje otwarcie stron docelowych. Pozycja z menu może być też odnośnikiem do grupy dokumentów – w takim przypadku w części środkowej wyświetlona zostanie lista dokumentów. W przypadku list dokumentów kliknięcie podkreślonego tekstu na szarym tle spowoduje wyświetlenie zawartości dokumentu w części środkowej.

Informacje dodatkowe

W dolnej części serwisu znajduję się licznik odwiedzin, informujący o ilości osób które odwiedziły stronę podmiotu.

Kompatybilność

Do przeglądania serwisu wymagana jest przeglądarka Internetowa zgodna z XHTML 1.0.

System iBIP jest w pełni zgodny z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

iBIP został wykonany w technologii spełniającej wymagania dla systemów teleinformatycznych stworzonych do przekazywania informacji publicznych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.) i został zweryfikowany przezW3C - The World Wide Web Consortium pod względem zgodności ze standardami W3C - XHTML 1.0 oraz W3C – CSS.

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional