Uwaga: zmiana terminu składania ofert 27.07.2017 14:37

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 554710-N-2017
Data: 20/07/2017

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWNIA

Komunikat wprowadzony przez:

Historia zmian:

  • 27.07.2017 16:13 (przez: )
  • 27.07.2017 14:37 (przez: )
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional