Statut Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi 18.11.2018 23:01

Uchwała nr LII/655/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi

Statut Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi

Komunikat wprowadzony przez: Informatyk CKUNT
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional