Informacja o wyniku naboru na stanowisko zastępcy głównego księgowego 12.07.2023 20:27

Stosownie do obowiązku określonego w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U.2022.530) Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, informuje,
że w wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Narutowicza 122,  90-145 Łódź, na stanowisko zastępcy głównego księgowego została wyłoniona:

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania*

Dorota Kondusz-Adamus

Łódź

* w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

Informacja o wyniku naboru z uzasadnieniem

Komunikat wprowadzony przez: Informatyk CKUNT
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional