Informacja o wyniku naboru 29.12.2021 14:46

Stosownie do obowiązku określonego w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U.2019.1282 oraz Dz. U.2021.1834) Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, informuje, że w wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Narutowicza 122 90-145 Łódź, na stanowisko samodzielnego referenta

została wyłoniona:

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania*

Eliza Ślądzak

Łódź

* w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

Informacja o wyniku naboru z uzasadnieniem

Komunikat wprowadzony przez: Informatyk CKUNT
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional