Aktualizacja rozeznania rynku 10.07.2018 16:01

Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz przedłuża termin składania ofert.

Aktualizacja rozeznanie rynku na realizację usługi opracowania pakietów edukacyjnych - wideo  instrukcji.

Załączniki nr 1, nr 2

Komunikat wprowadzony przez: Informatyk CKUNT
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional