Unieważnienie rozeznania rynku na realizację usługi opracowania pakietów edukacyjnych - video instrukcji 11.09.2018 19:59

Niniejszym pragniemy poinformować, iż procedura rozeznania rynku nr 1/2018 z dnia 10.07.2018 r. została unieważniona, zgodnie z zapisami §9 niniejszego rozeznania. Przyczyną unieważnienia jest bardzo duża rozbieżność uzyskanych ofert, a tym samym niespełnienie celu realizacji procedury, tj. określenie stawek rynkowych dla zamawianych usług. W związku z tym placówka w najbliższym czasie uruchomi kolejną procedurę, w ramach której znacząco doprecyzowany zostanie przedmiot zamówienia, tak aby potencjalni oferenci mogli precyzyjniej oszacować swoje oferty. Będzie to możliwe po opracowaniu pakietów edukacyjnych stanowiących podstawę do realizacji materiałów video.

Planowany termin realizacji procedury to październik 2018.

Komunikat wprowadzony przez: Informatyk CKUNT
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional