OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 21.12.2017 23:37

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi zarządzania projektem oraz prowadzenia dokumentacji projektowej projektu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii  -Kuźnią nowoczesnych kadr, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Komunikat wprowadzony przez: Informatyk CKUNT
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional