Przetarg nieogranizczony zamówienie dotyczące zakupu sprzętu i oprogramowania w ramach wyposażenia pracowni programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych i pracowni rysunku technicznego 14.09.2017 23:37

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii

Województwa Łódzkiego w Łodzi: "Zakup sprzętu i oprogramowania w

ramach wyposażenia pracowni programowania obrabiarek sterowanych

numerycznie, pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych i

pracowni rysunku technicznego"

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1

załączniki 2 - 8

Komunikat wprowadzony przez: Informatyk CKUNT

Historia zmian:

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional